บทแผ่เมตตาทั่วไป สัพเพ สัตตา - สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น , เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อะเวรา - จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อัพ๎ยาปัชฌา - จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆา - จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ - จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ , รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นเถิด บทแผ่เมตตาทั่วไป(อีกแบบหนึ่ง) สัพเพ สัตตา -สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชาติชั้นวรรณะ ทุกศาสนา ทุกภาษา อะเวรา โหนตุ -จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้สร้างกรรมทำเวร และรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลย อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ -จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้เบียดเบียนพยายาบาท อาฆาตจองเวร ข่มเหงคะเนงร้าย และป้ายสี กระทำซึ่งความไม่ดี ให้แก่กันและกันเลย อะนีฆา โหนตุ -จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์ยาก ลำบากกาย ลำบากใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ -จงมีความสุขกายสุขใจ และรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัย และอันตรายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด ฯ คำแผ่ส่วนบุญ ( แบบย่อ ) อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าเถิด , ขอญาติทั้งหลาย จงเป็นสุข ๆ เถิด
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ