วัดต้นสน ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมทีถูกทิ้งร้างมาเนิ่นนาน จนกระทั่งพระราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ได้บูรณะก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นและขยายอาณาเขตให้กว้างขวาง และสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือ สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร ธัมมบดีศรีเมืองทอง หรือสมเด็จพระศรีเมืองทอง อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอ่างทองและพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ปัจจุบันได้เปิดรับนักบวชเนกขัมมะ สามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ wattonson1.com และเฟซบุ๊ก วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง หรือโทรศัพท์ 0 3561 1198
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ