สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ ตั้งอยู่ที่ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานจากพระ และแม่ชี กาญจนพร น้อยพจนา โดยจะฝึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกสมาธิและจิตใจ เพื่อให้ผ่อนคลายจากความทุกข์ทางใจ โดยใช้ธรรมชาติและสิ่งรอบตัวเป็นตัวช่วยในการเข้าใจธรรมะและชีวิต ภายในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ activeway.com และเฟซบุ๊ก สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ Dhammodaya Chanmyay Meditation Center
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ