วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่มีพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท/ปัญญานันทภิกขุ) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในพระสงฆ์ผู้ปฏิรูปแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทย และได้เขียนบทความและหนังสือธรรมะขึ้นหลายเล่ม จนเป็นที่เลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชน สำหรับการปฏิบัติธรรม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จะมีการรับสมัครเป็นรุ่น มีทั้งแบบบวชเนกขัมมะบารมี 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) และบวชเนกขัมมะบารมี 3 วัน (ศุกร์-อาทิตย์) สามารถจองล่วงหน้าและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nekkummawatchol.com และ เฟซบุ๊ก ปฏิบัติธรรมวัดชลฯ บวชเนกขัมมะบารมี
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ