วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เดิมที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ มีหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิ ศิลปะแบบอู่ทอง เป็นพระประธานที่ชาวบ้านเคารพศรัทธามาถึงปัจจุบัน หลังจากที่หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ได้เข้ามาพัฒนา ก็ทำให้ที่นี่กลายเป็นวัดที่มีผู้คนศรัทธามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดีพร้อม เน้นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าฝึกปฏิบัติตลอดทั้งปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ วัดสังฆทาน
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ