วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 53 หมู่ 4 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) เคยเป็นเจ้าอาวาส สำหรับหลวงพ่อจรัญ นั้นถือได้ว่าเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ โดยแนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านจะเน้นหนักในเรื่องการสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม ดังคำที่ท่านเคยกล่าวไว้ "เหนือฟ้ายังมีฟ้า แต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม" และท่านยังเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน 4 แบบพองหนอ-ยุบหนอ รวมทั้งยังส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติ ปัจจุบันมีการเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ประชาชนทั่วไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ amphawan.net และ เฟซบุ๊ก วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ