วัดปัญญานันทาราม สถานที่ที่ทำให้เกิดปัญญา ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยเน้นการเผยแผ่พระศาสนาและการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าฝึกอบรมปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดทั้งปี บรรยากาศรอบ ๆ วัดนั้นเงียบสงบ ไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชน จึงเหมาะมาก ๆ ที่จะไปบำเพ็ญทานบารมี การเข้าฝึกอบรมปฏิบัติธรรมที่นี่จะจัดเป็นรุ่น รุ่นละไม่เกิน 50-60 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2904 6107, 08 6461 8353 หรือที่เว็บไซต์ watpanya.org และ เฟซบุ๊ก วัดปัญญานันทาราม - สถานที่ที่ทำให้เกิดปัญญา
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ