เปิดสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน / การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรม ชั้น 5 อาคารปฏิบัติธรรม วัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ เป็นวิทยาทาน ไม่มีค่าใช้จ่าย จ - ศ 17.00 - 20.30 ส - อ 15.00 - 19.00 น. ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน (ช่วงแรก) ด้วย การฝึกสร้างสติ สมาธิ ปัญญา ในชีวิตประจำวัน / เดินจงกรม และ นั่งสมาธิ เปิดสอนวิปัสสนากรรมฐานทุกวัน หลักสูตร 30 วัน ณ สถานปฏิบัติธรรม ชั้น 5 อาคารปฏิบัติธรรม เน้นวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเปิดสอนการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุ เพื่อสนับสนุนจัดตั้ง สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานในวัด หลักสูตร 6 เดือน
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ