อัพเดทสถานที่ปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจ
จำนวน 20 รายการ
ก่อนการสวดมนต์ตอนเช้า การสวดมนต์ตอนเช้า เรียกได้ว่าเป็นอีกขึ้นหนึ่งของการสวดมนต์ก็ว่าได้ เพราะตอนเช้าเราต่างก็มีกิจวัตรประจำวันต่างๆ ที่ต้องทำมากมาย ก่อนที่จะออกไปเรียน หรือทำงาน นั่นหมายความว่า เรามีเวลาค่อนข้างจำกัด และเร่งรีบ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มสวดมนต์ตอนเช้า ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 5-10 นาที หลังจากที่สวดจบแล้ว...
บทสวดมนต์
ตั้งนโม 3 จบแล้วสวด วิรูปักเขหิ เม เมตตัง ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญางูทั้งหลาย ตระกุลวิรูปักษ์ด้วย เมตตัง เอราปะเถหิ เม ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญางูทั้งหลาย สกุลเอราบถด้วย ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญางูทั้งหลาย สกุลฉัพยาบุตรด้วย เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญางูทั้งหลาย สกุลกัณหาโคต...
บทสวดมนต์
บทสวดแผ่เมตตาไม่เจาะจงผู้รับ พิชิตเจ้ากรรมนายเวร ผู้ที่ทำอะไรแล้วไม่มีความเจริญหรือเกิดปัญหาติดขัด ทำให้เป็นทุกข์ อาจเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรยังไม่ให้อภัย การแก้กรรมที่ง่ายที่สุด นอกจากจะเลิกเบียดเบียนผู้อื่นแล้ว เราควรจะรู้จัก “การแผ่เมตตา” แต่ในบางครั้งเราอาจไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นใคร ดังนั้น การแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจงบุคคล จึงเป็นการ...
บทสวดมนต์
บาปบุญคุณโทษ เรื่องราวของความเชื่อในบุญทำกรรมแต่งมีมาแต่โบราณนานปี ชาวพุทธทุกคนย่อมมีการปลูกฝังความคิดเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ กันเลยทีเดียว โดยเรื่องนี้เป็นเพียงข้อคิดส่วนบุคคล ซึ่งใครจะเห็นด้วยหรือไม่ก็สุดแท้แต่พิจารณา ... และคุณเคยรู้สึกไหม?!! ทำไมทำบุญไม่ขึ้น ทำอะไรก็ติดขัด ลองอ่านบทความนี้ดูเพราะชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไปจนคุณต้องแปลกใจ ...
บทสวดมนต์
ลำดับการสวดพระคาถามหาเมตตาใหญ่ ในการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่แต่ละครั้งนั้น ผู้สวดพึงกระทำด้วยความตั้งใจจริง ไม่สักแต่ว่าทำ ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเราทำเพื่อขออภัยขอโทษต่อเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยได้ล่วงเกินเขามา และการที่จะทำให้เขายอมอภัยแก่เรานั้น เราต้องทำด้วยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจจริง ๆ เขาถึงจะเต็มใจให้อภัยและตัดเวรกรรมได้จริง เมื่อจะเริ่มสวดควรตัดเ...
บทสวดมนต์
บทสวดแผ่เมตตา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บทแผ่เมตตาให้ตนเอง และ บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น การแผ่เมตตาให้ตนเอง ช่วยให้ตนเองรู้จักการให้อภัย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การแผ่เมตตาให้ผู้อื่น ช่วยให้เรารู้จักการแบ่งปันผลบุญให้กับผู้อื่่น ผู้ที่ได้รับผลบุญจาก บทสวดแผ่เมตตา นั้นย่อมมีความสุข ลดละความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท การแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร หรือ ศัตรู จะช่...
บทสวดมนต์
หมอช้าง เผยบทสวด ช่วยขจัดทุกข์ ปราศจากเวร-อันตรายทั้งปวง ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีทั้งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง ล่าสุด หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ได้เผยบทแผ่เมตตาให้ตนเอง เพื่อให้คนๆนั้นมีความสุข ปราศจากทุกข์ ปราศจากเวร ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง พร้อมบอกให้แชร์บทแผ่เมตตานี้ให้เพื่อนและ...
บทสวดมนต์
(หันทะ มะยัง เมตตาผะระณัง กะโรมะ เส) อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข นิททุกโข โหมิ จงเป็นผู้ไร้ทุกข์ อะเวโร โหมิ จงเป็นผู้ไม่มีเวร อัพยาปัชโฌ โหมิ จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อะนีโฆ โหมิ จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ ...
บทสวดมนต์
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้...
บทสวดมนต์
ลำดับการสวดพระคาถามหาเมตตาใหญ่ สวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ ป้องกันภัย แก้ไขเวรกรรม ความทุกข์เดือดร้อน รวมถึงปัญหาเลวร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิต อาทิ ป่วยเป็นโรคร้ายรักษาไม่หาย ถูกโกง ถูกใส่ร้ายป้ายสี ลูกเกเร ครอบครัวแตกแยก คนรักนอกใจ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นกรรมที่เราเคยสร้างไว้กับคนอื่น และถูกเจ้ากรรมนายเวรตามทวง กรรมชั่วที่เราทำก็เหมือนกับ...
บทสวดมนต์
บทสวดแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด...
บทสวดมนต์
คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ สุขี อัตตานั...
บทสวดมนต์
บทสวดมนต์แผ่เมตตา บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กา...
บทสวดมนต์
บทสวดแผ่เมตตาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวา เทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธรรมมัง นมัสสามิ (กราบ) สุปฏิปัณโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) อิทัง ปุญญะ พะลัง ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ ณ.โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที...
บทสวดมนต์
สวดมนต์แผ่เมตตา ให้ตนเอง เจ้ากรรมนายเวร และเทวดารักษาตัว พระพุทธรูปองค์นี้ คือ พระพุทธรูปปางสมาธิ องค์สีขาวบริสุทธิ์ หน้าตัก 7 นิ้ว
บทสวดมนต์
บทแผ่เมตตาทั่วไป สัพเพ สัตตา - สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น , เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อะเวรา - จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อัพ๎ยาปัชฌา - จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆา - จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขี อัตตาน...
บทสวดมนต์
บทสวดมนต์แผ่เมตตา บทสวดมนต์แผ่เมตตาทำสมาธิ บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตัวเอง การสวดมนต์แผ่เมตตา นั้นจะช่วยทำให้จิตใจเรารู้สึกถึงการให้ การเผื่อแผ่แก่สรรพสัตว์ในโลก จะส่งผลให้จิตใจเราสงบ ร่มเย็น สดชื่น ตื่นเช้ามารู้สึกดีมีความสุข การสวดมนต์แผ่เมตตาจะส่งผลให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเองจะช่วยเกื้อหนุนให้ชีวิตเรามีความส...
บทสวดมนต์
วันนี้สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องอย่างไร มาทำตามเรากันได้เลย บทสวดมนต์ก่อนนอน บทสวดมนต์ก่อนนอน เริ่มต้น เราต้องกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง) บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโน...
บทสวดมนต์
รวม บทแผ่เมตตา เพื่อการแบ่งปันความสุข ทั้ง บทแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง บทแผ่เมตตาไปสู่ผู้อื่น บทแผ่เมตตาทั่วไป คาถาแผ่ส่วนกุศล และบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร บทแผ่เมตตา ในชีวิตหนึ่งของมนุษย์เรานั้น... สิ่งที่ทุกคนปรารถนาเป็นอย่างมากนั้นก็คือ "ความสุข" เพราะไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งไหน สิ่งที่เราหวังให้เกิดขึ้นตามมานั้นก็คือความสุข ถึงแม้ว่าความสุขของค...
บทสวดมนต์
การสวดบทสวดมนต์ก่อนนอนนั้นดีมากๆ ทำให้เรามีสมาธิและได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันทำให้เราเจอแต่สิ่งดีๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต วันนี้สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องอย่างไร มาทำตามเรากันได้เลย บทสวดมนต์ก่อนนอน เริ่มต้น เราต้องกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง) บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสั...
บทสวดมนต์
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ