อัพเดทสถานที่ปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจ
จำนวน 2 รายการ
วัดอโศการาม ตั้งอยู่ที่เทศบาลบางปู ซอย 60 ถนนสุขุมวิทสายเก่า หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดเก่าแก่ของที่นี่ มีสิ่งสำคัญที่อยู่ภายในวัดก็คือพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์หมู่ 13 องค์ มีลักษณะเป็นพระเจดีย์สวยสง่า เจดีย์ทุกองค์มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในผอบเงิน ทอง และนาก และยังมีวิหารวิสุทธิธรรมรังสี อาคารจตุรมุข 3 ชั้น ยอดมณฑปปิ...
สถานที่ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ
วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) ตั้งอยู่ที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศเงียบสงบ รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ แบ่งแต่ละโซนอย่างชัดเจน สะอาด เรียบร้อย เอื้อต่อการมาปฏิบัติธรรม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี แต่จะอนุญาตให้พักค้างที่วัดได้ไม่เกิน 3 วัน และต้องโทร. บอกกล่าวกับทางวัดก่อน สอบถ...
สถานที่ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ