อัพเดทสถานที่ปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจ
จำนวน 2 รายการ
วัดตาลเอน ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมนั้นที่นี่เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา มีหลักฐานทางโบราณวัตถุบ่งชี้มากมาย แต่เมื่อพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (พระจิรยุทธ์ อธิฉนฺโท) พระลูกศิษย์พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) ได้มาเป็นเจ้าอาวาส ก็ได้พัฒนาให้ที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งที่ 14 ของอยุธยา ยึดถื...
สถานที่ปฏิบัติธรรมอยุธยา
วัดมเหยงคณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา มีโบราณสถานที่สำคัญปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือเขตโบราณสถาน และเขตนอกโบราณสถาน ในส่วนด้านนอกนั้นทางวัดได้จัดเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐาน มีกิจกรรมทางศาสนามากมาย อาทิ จัดอบรมวิปัสนากรรมฐาน,...
สถานที่ปฏิบัติธรรมอยุธยา
ศูนย์รวมข้อมูลธรรมะสอนใจ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ธรรมะ บทสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สมาธิ หนังสือธรรมะ พระ วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ
ศูนย์รวมข้อมูลสถานที่ปฏิบัติธรรมปีใหม่ สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม ของเหล่าศาสนิกชน ใกล้กรุงเทพฯ พักจิตใจ เสริมบุญบารมีให้ชีวิต เรียนรู้ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน คำสอนพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์ เทศนาธรรม ธรรมะสอนใจปล่อยวาง ธรรมะสวัสดี ธรรมะยามเช้า ธรรมะกับชีวิต ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะบ้านสบายใจ ธรรมะความรัก ธรรมะภาษาอังกฤษ อยากรู้ว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ